Sanna Tenkanen
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
05.10.2022

Säilytetään Keravan ensisuoja

Keravalla on toiminut vasta muutaman vuoden ensisuoja, jossa asunnottomat voivat yöpyä ja peseytyä. Ensisuojan palvelut voivat parhaimmillaan säästää ihmishenkiä ja tuoda pidemmän päälle säästöjä.

Meille kaikille on annettu korona-aikana ohjeet pysyä kotona. Mitä sitten, kun kotia ei ole? Korona-aika on vaikeuttanut asunnottomien mahdollisuuksia päästä peseytymään, saada päivisin lämmin ateria ja päästä yöpymään sukulaisten tai tuttavien luokse. Koronatilanteen vuoksi myös monet päiväkeskukset ja ryhmätoiminnat ovat suljettuina ja asunnottomat pääsevät yhä harvempaan paikkaan sisätiloihin päiväsaikaan. Koska koronatilanteen vuoksi kokoontumiset muuallakin on kielletty, asunnottomilla ei ole mahdollisuutta juurikaan lämmitellä päivisin missään. Talviaika on asunnottomille erityisen hankalaa, koska ulkona ei tarkene olla pitkiä aikoja.

 

Onneksi Keravalla on hyvä ensisuoja, jossa asunnottomat voivat yöpyä, pääsevät peseytymään sekä saavat ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissaan. Valitettavasti ensisuojassa ei voi oleskella muulloin, joten se ei tarjoa suojaa asunnottomille päivisin. Ensisuojan sulkemisesta on ollut puhetta, jotta kaupunki saisi säästöjä. Asunnottomien ensisuojaa tulee tarkastella muutenkin kuin menoeränä. Suomen perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Säännöksessä on kyse ihmisarvoisen elämän vähimmäistasosta, johon kuuluu mm. terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän majoituksen järjestäminen jokaiselle. Ensisuoja tarjoaa asunnottomille tilapäistä ja viimesijaista majoitusta tilanteissa, joissa ihmisillä ei ole muuta yöpymispaikkaa.

 

Asunnottomien palvelut, kuten ensisuoja, ovat myös ennalta ehkäiseviä palveluita asunnottomien terveydentilan ja psyykkisen voinnin osalta. Lisäksi palvelut ehkäisevät lisäkustannuksien syntymistä kunnalle. Mikäli ensisuojaa ei olisi, yhä useamman asunnottoman terveydellinen tilanne olisi heikompi, jolloin maksaisimme lisäkustannuksia erikoissairaanhoidon kuluina. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on puuttunut viimeksi vuosina 2021 ja 2017 Helsingin asunnottomien tilapäismajoittamispaikkojen määrän riittämättömyyteen ja tilapäismajoittamispaikkojen oloihin. Apulaisoikeusasiamies arvioi asiaa perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden, EU-oikeuden ja kansallisen sääntelyn perusteella. Julkisella vallalla on vastuu ihmisarvoisen elämän välttämättömien vähimmäisedellytysten turvaamisesta. Kunnalla on toimintavelvollisuus ja vastuu organisoida ja ylläpitää valmiudet riittäviin matalan kynnyksen palveluihin hätätilanteiden varalta. Tämän seurauksena Helsingin kaupunki joutui lisäämään asunnottomien tilapäismajoituksen paikkojen määrää.

 

Asunnottomien ensisuojan sulkeminen ei tuo pidemmän päälle säästöjä. Ensisuoja voi parhaimmillaan säästää ihmishenkiä, tarjota ihmisarvoisempaa elämää asunnottomille ja vähentää asunnottomuutta. Säilytetään paikallinen ensisuoja ja pidetään kaupunkilaisistamme huolta. Asunnottomilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään.

 

Julkaistu 4.2.2021 Keski-Uusimaan Mielipide -palstalla

Takaisin etusivulle